Những Loài Hoa Ăn Thịt Đáng Sợ Và Khủng Khiếp Nhất Thế Giới

Những Loài Hoa Ăn Thịt Đáng Sợ Và Khủng Khiếp Nhất Thế Giới

1. Cây nắp ấm (Pitcher plants)

2. Cây loa kèn vàng (the yellow trumpet)

3. Cây gọng vó (Drosera burmannii Vahl)

4. Cây bắt ruồi Venus flytrap

5. Cây rắn hổ mang

6. Cây Roridula

7. Cây hố bẫy

8. Cây cỏ bơ (butterwort)

9. Cây ăn thịt gai

10. Cây Bladderwort

11. Cây ăn thịt lai

12. Phát hiện cây ăn thịt mới

13. Hạt ăn thịt Capsella bursa-pastoris

14. Cây rong bắt mồi Utricularia vulgaris

15. Cây Puya Chilensis

16. Cây Actaea Pachypoda

17. Hoa Amorphophallus Titanum

18. Ngò tây khổng lồ

19. Cây Manchineel

20. Cây thủy tùng

• Đăng ký Kênh (Subscribe): https://goo.gl/lp68od
• Khám Phá Thế Giới Playlist: https://goo.gl/FLWDku
• Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/khamphamotthegioi

Có thể bạn muốn xem:

Những Kiểu Làm “Chuyện Ấy” Kỳ Lạ Và Quái Đản Nhất Thế Giới Và Cái Kết Bất Ngờ
https://www.youtube.com/watch?v=Z__IAs1nlWU

Những Dịch Vụ Kỳ Lạ và Quái Đản Nhất Thế Giới
https://www.youtube.com/watch?v=qObIskbRNEY

Những Hòn Đảo Kỳ Lạ Và Bí Ẩn Nhất Trên Thế Giới
https://www.youtube.com/watch?v=ct_tzZOa8gw

Những Đồ Uống Đáng Sợ Và Khủng Khiếp Nhất Thế Giới
https://www.youtube.com/watch?v=4oFiJDfyeRA

Lưu ý: Khám Phá Thế Giới không sở hữu tất cả những tư liệu có trong video này.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *