Một ngày theo chân những chiến sỹ cảnh sát 113

Một ngày theo chân những chiến sỹ cảnh sát 113.
Công việc của các chiến sỹ cảnh sát 113 vô cùng áp lực và căng thẳng, luôn phải trực 24/24, xuất hiện bất cứ nơi đâu cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Công việc này không phải ai cũng hiểu rõ và thông cảm. Hãy cùng camera giấu kín theo chân các chiến sỹ cảnh sát 113 để hiểu hơn về công việc này.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *