Luận tam quốc : Bàng Thống có phải là kẻ phản chủ khi bỏ Tôn Quyền theo Lưu Bị

Bàng thống có phải là kẻ phản chủ hay không?
Luận Tam Quốc: Phượng Sồ có phải kẻ phản chủ khi bỏ Tôn Quyền, theo Lưu Bị?
Sự kiện Phượng Sồ – một trong hai đại quân sư của lịch sử Trung Hoa chọn rời bỏ Tôn Quyền bên Đông Ngô để về đất Kinh Châu phò trợ cho Lưu Bị, thực sự đã gây nên nhiều tranh cãi cho những người lâu năm theo dõi Tam Quốc diễn nghĩa. Những ý kiến nói Bàng Thống là loại phản chủ thực sự có đúng với đại quân sư này?
Trong sử sách Tam Quốc tới giờ vẫn ghi chép rõ từng lời tương truyền về hai bậc đại quân sư, bao gồm Ngọa Long (tức Khổng Minh) và Phượng Sồ (tức Bàng Thống). nếu ai có được sự phò tá của một trong hai người này thì nhất định có thể trấn hưng thiên hạ. Tôn Quyền bên đất Đông Ngô từng có duyên làm minh chủ được Bàng Thống phò trợ.
Bàng Thống (Phượng Sồ) thực sự có phải kẻ phản chủ khi rời bỏ Tôn Quyền, về phò trợ Lưu Bị?
Trận Xích Bích sẽ không thể thắng nếu thiếu kế của Bàng Thống
Fanpage: https://www.facebook.com/acousticcoverclip
Có thể bạn sẽ quan tâm:
Giải mã cái bí ẩn cái chết của vua Quang Trung – Nguyễn Huệ :
https://www.youtube.com/watch?v=E8YNas8G0xc

Người vợ ma chê quỷ hờn và nước cờ thâm sâu của Gia Cát Lượng
https://www.youtube.com/watch?v=KSmnB1qyZJU

Lưu Bị thực sự có khả năng đằng long giá phượng hay không? :
https://www.youtube.com/watch?v=-E91eE5xbf4

Sự thật về công chúa cuồng dâm nhất lịch sử cổ đại trung quốc :
https://www.youtube.com/watch?v=EJWzEY6xEKA

https://www.youtube.com/watch?v=EJWzEY6xEKA
https://www.youtube.com/watch?v=wf2nRTQtnMM

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *