Kỳ thị người nhân thân “xấu” – Những hậu họa không lường

Kỳ thị người nhân thân “xấu” – Những hậu họa không lường.
Trong chương trình trước, các chuyên gia đã phân tích yếu tố môi trường tác động đến tội phạm ra sao. Ngày hôm nay, các chuyên gia sẽ phân tích một yếu tố khác ảnh hưởng không nhỏ đến tội phạm – nhân thân người phạm tội.
Nguồn ANTV.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *