Hương Lan, Như Quỳnh, Hạ Vy, Tâm Đoan, Mai Thiên Vân – Em Về Miệt Thứ & Em Đi Trên Cỏ Non / PBN 115

LK Em Về Miệt Thứ & Em Đi Trên Cỏ Non (Bắc Sơn) – Hương Lan, Như Quỳnh, Hạ Vy, Tâm Đoan, Mai Thiên Vân Trong Paris By Night 115 Nét đẹp Á Đông – Asian Beauty. Released on Oct. 9, 2015 Thuy Nga Productions.
—–
FOLLOW THUY NGA PARIS BY NIGHT:
☞ Facebook: https://www.facebook.com/ThuyNgaPBN/
☞ YouTube: https://www.youtube.com/thuynga/
☞ Website: http://www.thuyngashop.com

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *