Hoàng Trung tay cung thần cự phách thời Tam Quốc

Hoàng Trung cung thủ siêu phàm thời tam quốc
Hoàng Trung là vị hổ tướng dũng mãnh, khí chất dẫn đầu tam quân, đặc biệt ông có tài bắn cung thiện nghệ và được Lưu Bị hết sức coi trọng.
Hoàng Trung (không rõ năm sinh – mất năm 220), tên tự Hán Thăng, người tỉnh Nam Dương, Hà Nam, Trung Quốc ngày nay.
Hoàng Trung được miêu tả là một lão tướng có sức địch muôn người, đã lập nhiều công lao cho Lưu Bị và là một trong Ngũ hổ tướng của quân Thục cùng với: Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, và Mã Siêu. Ông là danh tướng cao tuổi nhất trong Ngũ Hổ Tướng.
Trong tam quốc diễn nghĩa Trận chiến giữa Hoàng Trung và Quan Vũ tại Trường Sa được mô tả rất hấp dẫn. Tài nghệ của hai người ngang nhau, đánh không phân thắng bại, cuối cùng Quan Vũ phải dùng kế “đà đao” mới chiến thắng được Hoàng Trung nhưng mến tài nên tha chết.
Fanpage: https://www.facebook.com/acousticcoverclip
Có thể bạn sẽ quan tâm:
Hoa Đà đã chết vì khinh suất trong tay Tào Tháo như thế nào?
https://www.youtube.com/watch?v=ihxhBDDM2Y4

Kinh hoàng ông vua thông dâm với mẹ kế lập 11 hoàng hậu
https://www.youtube.com/watch?v=a-woZiJgKck

Giải mã bí ẩn ngàn năm cái chết của Tây Sở bá Vương Hạng Vũ
https://www.youtube.com/watch?v=rToFSSAvc3U

Sau Lữ Bố ai xứng đáng để trở thành tam quốc đệ nhất chiến thần
https://www.youtube.com/watch?v=3Szv48UsR-o

Sự thật té ngửa về đại chiến xích bích trong tam quốc diễn nghĩa
https://www.youtube.com/watch?v=wf2nRTQtnMM

Hạ Hầu Đôn mãnh tướng trung thành nhất của Tào Tháo
https://www.youtube.com/watch?v=6MNzeVWJD_o

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *