Clip: Quyền Linh “biến thành” Mr. Tốt dọn rác đường phố

Việc góp ý thẳng thừng có làm thay đổi việc xả rác bừa bãi?.
Xả rác nơi công cộng đã trở thành một thói quen không khó để bắt gặp trong cuộc sống hiện nay, người dân vô tư xả rác lên chính vỉa hè, lề phố, đặc biệt các gia đình sống 2 ven đường thường mang túi rác ra đường vứt, những việc làm này đều do một bộ phận người dân vô ý thức bảo vệ môi trường và nơi mình sống, có thể nói đây là một nếp sống kém văn hóa, thiếu văn minh. Khi gặp một người góp ý thẳng thừng về việc xả rác bừa bãi mọi người sẽ phản ứng như thế nào?.

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *